Tarjoamme laajasti erilaisia palveluita ja apua yhtiöiden toimintaan liittyvissä ongelmissa yhtiön elinkaaren kaikissa eri vaiheissa.

Käyttämämme ohjelmat mahdollistavat sen, että kaikki hoitamiimme toimeksiantoihin liittyvä dokumentaatio on toimeksiannon hoitamisen aikana, sekä sen jälkeen, yhtiön nimettyjen henkilöiden käytettävissä digitaalisessa muodossa.

Tarjoamme yhtiöille muun muassa seuraavia palveluita:

 

Yhtiöturva:

Yhtiöturva on yhtiöille suunnattu riskienhallintapalvelu, jossa kartoitetaan yhtiön mahdollisuus hakea tarjolla olevia tukia sekä hyödyntää muita heikentyneeseen maksutilanteeseen luotuja instrumentteja.

 

Sopimukset:

Olemme jatkuvasti mukana yhtiöiden sopimusprosesseissa. Laadimme sopimuksia sekä neuvomme niiden soveltamisessa. Tavanomaisia sopimustyyppejä ovat yhtiöiden perustamissopimukset, yhtiöjärjestykset, osakassopimukset, salassapitosopimukset, työsopimukset, alihankintasopimukset, toimitussopimukset, urakkasopimukset jne. Avustamme myös yhtiöitä sopimuksiin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Yritysjärjestelyt:

Olitpa perustamassa yhtiötä, harkitsemassa yhtiön myyntiä, järjestelemässä yhtiösi toimintaa uudella tavalla, päivittämässä yhtiösi sopimuksia, laajentamassa toimintaasi yhtiökaupoin tai fuusioimassa yhtiötä olemme tässä prosessissa apunasi.

Työoikeus:

Avustamme jatkuvasti asiakkaitamme erilaisissa työsuhderiidoissa, työturvallisuusasioissa, yt -neuvotteluissa, työsopimusten ja työehtosopimusten tulkinnassa sekä laadimme näihin liittyviä sopimuksia ja suunnitelmia.

Konkurssit, yrityssaneeraukset ja velkomukset:

Toimimme vuosien kokemuksella konkurssipesien pesänhoitajina, sekä yrityssaneerusmenettelyn selvittäjinä sekä laadimme yrityssaneerauslain tarkoittamia hakemuksia. Vakiintuneet toimintamallit sekä valmiit yhteistyötahot takaavat asioiden mutkattoman hoitumisen. Olemme myös mukana velkomusta koskevissa oikeudenkäyntiasioissa.

Tarvitsetko oikeudellista apua?