Autamme yksityishenkilöitä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun erilaisiin oikeudellisisiin ongelmatilanteisiin. Toimintaamme ohjaavia periaatteita ovat avoimuus, luotettavuus, asiantuntemus sekä kustannustehokkuus.

 

Tarjoamme yksityishenkilöille muun muassa seuraavia palveluita:

Työ- ja virkaoikeudelliset asiat:

Avustamme asiakkaitamme erilaisissa työsuhteeseen liittyvissä erimielisyyksissä sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä, mukaan lukien oikeudenkäynnit.

Sopimusasiat:

Laadimme asiantuntemuksella kaikenlaiset sopimukset kuten asunnon ja kiinteistön kauppaan, vuokraukseen, irtaimen kauppaan, työsuhteeseen ja perheoikeuteen liittyen sekä avustamme näitä koskevissa oikeudenkäynneissä.

Vahingonkorvaus- ja vakuutusasiat:

Hoidamme omaisuus- ja henkilövahinkoihin liittyviä vahingonkorvausasioita. Avustamme oikeudessa niin vahingonkärsijää kuin vahingon aiheuttajaa.

Perhe- ja perintöoikeus:

Tarjoamme asiantuntemustamme muun muassa perunkirjoituksissa, perinnönjaoissa, osituksissa sekä muissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa sekä näihin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Rikosasiat:

Toimimme rikoksesta epäillyn avustajina/puolustajina esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Avustamme myös rikoksista kärsineitä asianomistajia koko rikosprosessin ajan vaatimusten esittämisestä aina oikeudenkäynnin eri vaiheiden läpi.

Hallinto-oikeudelliset asiat:

Monilla viranomaispäätöksillä, on merkittävä vaikutus yksityishenkilöiden elämään. Avustamme asiakkaitamme erilaisissa hallinto-oikeudellisissa asioissa.