Etämyynnin ennakkotiedot

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy:n tarjoamien asianajopalveluiden etämyynnin ennakkotiedot kuluttajille 

1. Palveluntarjoaja 

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy (”Laaka”)

Hallituskatu 21 3. krs, 90100 Oulu

Puh. 010 841 9900

E-mail: [email protected]

www.laaka.fi

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Toimistomme Y-tunnus on 1907043-9 ja arvonlisäverotunnisteemme on FI1907043-9

2. Toimeksiannon peruuttaminen ja voimassaolo 

Laakan kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa toimeksianto ilmoittamalla siitä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun Laaka on vahvistanut toimeksiannon.

Halutessaan perua toimeksiannon asiakkaan on ilmoitettava siitä Laakalle käyttäen liitteenä olevaa peruuttamislomaketta tai muuten kirjallisesti.

Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta em. peruuttamisajan päätyttyä, ellei asiakas pyydä sähköpostitse tai muutoin todisteellisesti Laakaa aloittamaan toimeksiannon hoitamista jo aiemmin. Mikäli asiakas on pyytänyt Laakaa aloittamaan toimeksiannon hoitamisen, asiakkaalla on velvollisuus maksaa Laakalle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä. Peruuttamisoikeutta ei enää ole, jos Laaka on ehtinyt hoitamaan toimeksiannon jo kokonaan.

Kun sekä asiakas että Laaka ovat molemmat täyttäneet toimeksiannon mukaiset velvoitteensa kokonaan, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. Asiakkaalla on lisäksi milloin tahansa oikeus päättää toimeksianto välittömin vaikutuksin syytä ilmoittamatta.