Soita meille 010 841 9900 (8,35snt/puhelu + 16,69snt/min sis. alv 24%)

Maksukyvyttömyys konkurssin edellytyksenä

Konkurssiin asettamisen yleisenä edellytyksenä on velallisen maksukyvyttömyys. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan konkurssilain mukaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kyvytön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Maksukyvyttömyys on tilapäistä, mikäli velallisen maksukyvyn katsotaan parantuvan riittävissä määrin riittävän lyhyen ajan kuluessa. Tällöin velallista ei voida asettaa konkurssiin, vaikka velallisella ei olisikaan välittömästi käytössään tarvittavia Lue lisää…

Yhteisösakko

Yhteisösakko tarkoittaa rangaistusta, joka voidaan tietyin edellytyksin tuomita oikeushenkilön maksettavaksi sen toiminnassa tehdystä rikoksesta. Oikeushenkilö tarkoittaa esimerkiksi osakeyhtiötä. Yhteisösakkoa ei voida tuomita mistä tahansa yrityksen toiminnassa tehdystä rikoksesta, vaan rikoslaissa on oltava nimenomainen maininta siitä, että yhteisösakko voi seurata juuri kyseisestä rikoksesta. Tällaisia rikoksia ovat mm. tietyt talous-, työ- ja Lue lisää…

Yrityssaneerausmenettely

Olet päättänyt pelastaa ylivelkaantuneen yrityksesi tai elinkeinosi jatkuvuuden hakemalla yrityssaneerausmenettelyn aloittamista. Tässä artikkelissa kuvataan menettelyn pääpiirteet. Hakemuksen käsittely Kun hakemus on tullut käräjäoikeudessa vireille, on tuomioistuimen annettava velallisen hakemus tiedoksi suurimmille velkojille sekä muillekin velkojille, joita käräjäoikeus katsoo tarpeelliseksi kuulla hakemuksesta. Samalla käräjäoikeuden on varattava velkojille tilaisuus esittää kirjallisesti mielipiteensä Lue lisää…