Lesken asema perinnönjaossa

Lesken asema perinnönjaossa

Mitä on huomioitava perinnönjaossa, joka suoritetaan ensiksi kuolleen puolison jälkeen.  Kuolinpesän hallinto Kuolinpesän osakkaita ovat perilliset ja yleistestamentin saaja sekä eloonjäänyt puoliso. Mikäli puolisoilla ei ole ollut avio-oikeutta toisen puolison...
Lapsen elatusapu

Lapsen elatusapu

Lapsen oikeus riittävään elatukseen Lapsen elatuksesta annetun lain mukaisesti lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Elatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat pääsääntöisesti aina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta. Vanhempien...
Legaatinsaajan oikeusasemasta

Legaatinsaajan oikeusasemasta

Perittävä voi tehdä yleistestamentin, jossa hän määrää koko omaisuutensa tai sen murto-osan menevän jollekin henkilölle. Perittävä voi myös tehdä ns. erityisjälkisäädöksen eli legaatin, jossa hän testamenttaa tietyn etuuden jollekin henkilölle. Legaatti voi olla...
Omaisuus ja velat avioerossa

Omaisuus ja velat avioerossa

Miten omaisuus jaetaan ja miten käy veloille. Avioeron jälkeisessä omaisuuden jaossa ja velkojen selvittelyssä tulee ottaa huomioon monenlaisetoikeudelliset seikat. Tässä artikkelissa on mahdollista esittää ainoastaan pääpiirteet avioeron jälkeisestä puolisoiden...