Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Perukirja Perunkirjoitustilaisuudessa laaditaan perukirja. Jokaisen suomessa asuvan henkilön kuoleman jälkeen tulee toimittaa perunkirjoitus ja laatia perukirjan. Perukirjan perusteella toimitetaan osakkaiden perintöverotus. Perukirjalla muodostaa myös lähtökohdan...
Testamentti

Testamentti

Ilman erillistä tahdon ilmaisua perintö siirtyy sukupolvelta toiselle kuoleman johdosta tapahtuvana omistajanvaihdoksena. Perintökaaren 2 luvussa on määräykset ketkä sukulaiset ovat oikeutettuja perintöön. Perintökaaren 3 luvussa on määräykset puolison...
Lapsen elatusapu

Lapsen elatusapu

Lapsen oikeus riittävään elatukseen Lapsen elatuksesta annetun lain mukaisesti lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Elatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat pääsääntöisesti aina siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kahdeksantoista vuotta. Vanhempien...
Yhteisomistus

Yhteisomistus

Mitkä ovat pelisäännöt yhteisesti omistetun esineen käytön ja hoidon osalta. Mitä keinoja on käytettävissä, mikäli yhteisomistuksessa ja yhteisen omaisuuden käytössä ilmenee ongelmia. Yhteisomistuksen määritelmä Yhteisomistuksesta säädetään eräistä...
Koronaviruspandemia

Koronaviruspandemia

Mitä koronaviruspandemian osalta yritysten ja työnantajien tulee huomioida 1.1.2021 lähtien. Alkutilanne Alkuvuodesta 2020 suomi kohtasi uudenlaisen ja vakavan uhkan koronaviruspandemian muodossa. Koronan terveydellisten haittavaikutusten minimoiseksi valtiovalta...