Yhteisomistus

Yhteisomistus

Mitkä ovat pelisäännöt yhteisesti omistetun esineen käytön ja hoidon osalta. Mitä keinoja on käytettävissä, mikäli yhteisomistuksessa ja yhteisen omaisuuden käytössä ilmenee ongelmia. Yhteisomistuksen määritelmä Yhteisomistuksesta säädetään eräistä...
Koronaviruspandemia

Koronaviruspandemia

Mitä koronaviruspandemian osalta yritysten ja työnantajien tulee huomioida 1.1.2021 lähtien. Alkutilanne Alkuvuodesta 2020 suomi kohtasi uudenlaisen ja vakavan uhkan koronaviruspandemian muodossa. Koronan terveydellisten haittavaikutusten minimoiseksi valtiovalta...