Kiinteistön kaupan yhteydessä on tavallista että ennen varsinaista kauppaa tehdään esisopimus tulevasta kaupasta. Tämän tarkoitus on sitouttaa osapuoli tulevaan kauppaan.

Esisopimus on tehtävä Maakaaren 2 luvun 1 pykälässä säädetyllä tavalla julkisen kaupanvahvistajan myötävaikutuksin. Lisäksi esisopimukseen on sisällytettävä mukaan ne ehdot, joiden täyttyessä varsinainen kauppa on suoritettava.

Kiinteistön kaupan esisopimuksesta on säädetty Maakaaren 2 luvun 7 pykälässä. Säännös sisältää määräykset esisopimuksen muodosta, voimassaoloajasta, sisällöstä ja sitovuudesta. Edellä mainittua säännöstä täydentää Maakaareen 2 luvun 8 pykälän säännös esisopimuksesta vetäytymistä (muotomääräysten vastainen esisopimus).

Esisopimuksen tekemisestä on myös osapuolten sitouttamisen lisäksi hyötyä, sen tekeminen mahdollistaa esimerkiksi ennakkotiedon saamisen asianosaiselta kunnalta siitä, käyttääkö kunta etuosto-oikeuttaan kyseessä olevaan kaupan kohteeseen (Etuostolaki 8§)

Esisopimus voidaan tehdä myös vain toista osapuolta sitovana, tällöin sopimus koskee vain toista osapuolta ja toisella osapuolella on valinnanvapaus sen suhteen, haluaako hän tehdä kaupan vai ei.

Mikäli esisopimuksessa ei ole täsmällistä mainintaa milloin kauppa on viimeistään tehtävä, sopimus on voimassa 5 vuotta sopimuksen tekopäivästä. Laki mahdollistaa myös viittä vuotta pidemmän määräajan, kunhan määräaika ilmoitetaan esisopimuksessa tarkasti.

Esisopimus raukeaa, mikäli

  1. kauppaa ei tehdä esisopimuksessa sovitun määräajan sisällä tai;
  2. kannetta kaupan tekemiseksi ei ole tehty Maakaaren 2 luvun 2 pykälässä säädetyn 3 kuukauden määräajan sisällä.

Osapuolella on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli toinen osapuoli kieltäytyy kaupan tekemisestä. Lisäksi esisopimukseen on mahdollista liittää myös sopimussakkoehto uhaksi esisopimuksen täyttämättä jättämisestä.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua tai neuvoja?