Soita meille 010 841 9900 (8,35snt/puhelu + 16,69snt/min sis. alv 24%)

Kiinteistön kaupan esisopimus

Jussi Laaka /

Kiinteistön kaupan yhteydessä on tavallista että ennen varsinaista kauppaa tehdään esisopimus tulevasta kaupasta. Tämän tarkoitus on sitouttaa osapuoli tulevaan kauppaan.

Esisopimus on tehtävä Maakaaren 2 luvun 1 pykälässä säädetyllä tavalla julkisen kaupanvahvistajan myötävaikutuksin. Lisäksi esisopimukseen on sisällytettävä mukaan ne ehdot, joiden täyttyessä varsinainen kauppa on suoritettava.

Kiinteistön kaupan esisopimuksesta on säädetty Maakaaren 2 luvun 7 pykälässä. Säännös sisältää määräykset esisopimuksen muodosta, voimassaoloajasta, sisällöstä ja sitovuudesta. Edellä mainittua säännöstä täydentää Maakaareen 2 luvun 8 pykälän säännös esisopimuksesta vetäytymistä (muotomääräysten vastainen esisopimus).

Esisopimuksen tekemisestä on myös osapuolten sitouttamisen lisäksi hyötyä, sen tekeminen mahdollistaa esimerkiksi ennakkotiedon saamisen asianosaiselta kunnalta siitä, käyttääkö kunta etuosto-oikeuttaan kyseessä olevaan kaupan kohteeseen (Etuostolaki 8§)

Esisopimus voidaan tehdä myös vain toista osapuolta sitovana, tällöin sopimus koskee vain toista osapuolta ja toisella osapuolella on valinnanvapaus sen suhteen, haluaako hän tehdä kaupan vai ei.

Mikäli esisopimuksessa ei ole täsmällistä mainintaa milloin kauppa on viimeistään tehtävä, sopimus on voimassa 5 vuotta sopimuksen tekopäivästä. Laki mahdollistaa myös viittä vuotta pidemmän määräajan, kunhan määräaika ilmoitetaan esisopimuksessa tarkasti.

Esisopimus raukeaa, mikäli

  1. kauppaa ei tehdä esisopimuksessa sovitun määräajan sisällä tai;
  2. kannetta kaupan tekemiseksi ei ole tehty Maakaaren 2 luvun 2 pykälässä säädetyn 3 kuukauden määräajan sisällä.

Osapuolella on oikeus vahingonkorvaukseen, mikäli toinen osapuoli kieltäytyy kaupan tekemisestä. Lisäksi esisopimukseen on mahdollista liittää myös sopimussakkoehto uhaksi esisopimuksen täyttämättä jättämisestä.

Jussi Laaka
Asianajaja, Varatuomari
Puhelin: 0400 410 720
jussi.laaka@laaka.fi
https://laaka.fi
Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy

Asianajotoimisto Jussi Laaka Oy

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita
Kiinteistön kauppa on määrämuotoinen oikeustoimi
Avopuolisoiden yhteistalouden purkaminen
Avioehtosopimus
Vastuunrajoituslausekkeet osana asunto- ja kiinteistökauppaa
Testamentti osana jäämistösuunnittelua
Autotalliosakkeen kauppaan sovellettava laki
Laatuvirhe ulosmitatun kiinteistön kaupassa
Edunvalvontavaltuutus