Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava. Kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi ja sopimus on rekisteröitävä maistraattiin liiton kestäessä.

Avio-oikeus

Avioliittolain mukaan puolisoilla on pääsääntöisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudella tarkoitetaan sellaista henkilökohtaista oikeutta, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen. Avioliiton kestäessä lähtökohtana on, että molemmat puolisot voivat määrätä omasta omaisuudestaan itsenäisesti ja puolisot voivat myös kerryttää yhteistä omaisuutta. Avio-oikeudella ei siis ole suoranaisia vaikutuksia avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen aikana. Avio-oikeus konkretisoituu parisuhteen purkautuessa avioeron tai kuoleman vuoksi toisen puolison oikeutena saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä.

Avioehtosopimuksella puolisot voivat avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen solmiessaan sekä liiton kestäessä sopia siitä, ettei puolisoiden omaisuutta jaeta tasan.

Milloin tulisi solmia avioehtosopimus?

Avioehtosopimuksen solmiminen on puolisoiden keskinäinen päätös, johon voivat vaikuttaa useat seikat. Puhtaasti oikeudelliselta kannalta tarkasteltuna avioehtosopimusta voidaan käyttää esimerkiksi tilanteissa, joissa toinen puolisoista hankkii huomattavasti enemmän tai avioliittoa solmittaessa toinen puoliso omistaa huomattavasti suuremman varallisuuden. Avioehtosopimusta voidaan käyttää myös tiettyjen saantojen, kuten perintöjen, tai tiettyjen omaisuuslajien, kuten kesämökkikiinteistöjen tai sukutilojen omistuksen säilymisen turvaksi.

Myös uusioperheet, joissa puolisoilla on aiemmin hankittua omaa omaisuutta sekä omia perillisiä, voivat käyttää avioehtosopimusta aviovarallisuussuhteidensa järjestämiseen.

Mitä avioehtosopimuksessa voidaan sopia?

Avioehtosopimuksella voidaan poistaa puolisoiden tai toisen puolison avio-oikeus kokonaan tai osittain. Avio-oikeuden osittaisella poistamisella tarkoitetaan esimerkiksi sopimusta siitä, ettei avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen kuulu ennen liiton solmimista hankittu omaisuus tai ettei puolisoilla ole avio-oikeutta tiettyihin saantoihin (lahjat, perinnöt) tai määrättyyn omaisuuteen (kesämökit, sukutilat). Samoin voidaan sopia, ettei puolisoilla ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen siinä tilanteessa, että avioero tulee vireille hakemuksen johdosta. Tällöin vain hakemuksen varainen avioero on huomioitu avioehdossa ja kuolemantapauksessa toimitetaan ositus pääsäännön mukaan.

Laadituttamalla avioehtosopimuksen ammattilaisella varmistuu siitä, että avioehtosopimus on yksilölliset tarpeet ja olosuhteet huomioonottava sekä muotomääräykset täyttävä kokonaisuus.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?