Yhteisomistus

Yhteisomistus

Mitkä ovat pelisäännöt yhteisesti omistetun esineen käytön ja hoidon osalta. Mitä keinoja on käytettävissä, mikäli yhteisomistuksessa ja yhteisen omaisuuden käytössä ilmenee ongelmia. Yhteisomistuksen määritelmä Yhteisomistuksesta säädetään eräistä...