Sopimusoikeus ja sijoitustoiminta Archives | Laaka - Joustava asianajotoimisto
Soita meille 010 841 9900 (8,35snt/puhelu + 16,69snt/min sis. alv 24%)

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti on jokaisen perusoikeus ja se sisältyy myös kansainvälisiin ihmisoikeuksiin. Tässä artikkelissa selvitetään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin keskeisimpiä periaatteista. Lainsäädön yksityiskohtiin ei tässä kirjoituksessa syvennytä. Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksista säädetään Suomen perustuslain 2 luvun 21§:ssä, joka kuuluu seuraavasti: Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain Lue lisää…

Osakkeen merkintähinnan maksaminen apporttina

Osakeyhtiön perustamisen yhteydessä osakkeista maksettava merkintähinta voidaan rahan sijasta maksaa kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus). Omaisuudella on luovutushetkellä oltava vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Osakeyhtiölaissa on tarkat säännökset apportista ja niillä säännöksillä on pyritty varmistamaan se, että apporttiomaisuuden arvo vastaa sitä rahamäärää, minkä määräisenä se merkitään yhtiön kirjanpitoon. Lue lisää…

Osakeyhtiön perustamissopimuksesta

Osakeyhtiötä perustaessa laadittavia asiakirjoja ovat ainakin perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys. Tässä artikkelissa käydään läpi mitä asioita perustamissopimukseen tulee vähintään olla. Osakeyhtiön perustamissopimuksen tulee olla kirjallinen, jonka kaikki osakkeenomistajat (perustajat) allekirjoittavat. Osakeyhtiötä ei voi siten perustaa esimerkiksi suullisella sopimuksella. Perustamissopimuksen siis allekirjoittavat sopimuksen osapuolet eli ne, jotka sopimuksen allekirjoittamalla merkitsevät osakeyhtiön osakkeita Lue lisää…

Osakassopimus

Osakassopimus on vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen sopimus, jolla osakeyhtiön taikka henkilöyhtiön osakkaat voivat sopia keskinäisistä suhteistaan ja osakkaiden suhteesta yhtiöön lakia ja yhtiöjärjestystä joustavammin. Sen avulla voidaan sopia esimerkiksi voitonjaosta, yhtiön rahoituksesta, kilpailukiellosta, salassapidosta ja monista muista asioista. Paras hetki osakassopimuksen laatimiseen on heti toimintaa aloitettaessa, tai silloin kun uusi osakas Lue lisää…