Sopimusoikeus ja sijoitustoiminta Archives | Laaka - Joustava asianajotoimisto
Soita meille 010 841 9900 (8,35snt/puhelu + 16,69snt/min sis. alv 24%)

Osakkeen merkintähinnan maksaminen apporttina

Osakeyhtiön perustamisen yhteydessä osakkeista maksettava merkintähinta voidaan rahan sijasta maksaa kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus). Omaisuudella on luovutushetkellä oltava vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Osakeyhtiölaissa on tarkat säännökset apportista ja niillä säännöksillä on pyritty varmistamaan se, että apporttiomaisuuden arvo vastaa sitä rahamäärää, minkä määräisenä se merkitään yhtiön kirjanpitoon. Lue lisää…

Osakeyhtiön perustamissopimuksesta

Osakeyhtiötä perustaessa laadittavia asiakirjoja ovat ainakin perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys. Tässä artikkelissa käydään läpi mitä asioita perustamissopimukseen tulee vähintään olla. Osakeyhtiön perustamissopimuksen tulee olla kirjallinen, jonka kaikki osakkeenomistajat (perustajat) allekirjoittavat. Osakeyhtiötä ei voi siten perustaa esimerkiksi suullisella sopimuksella. Perustamissopimuksen siis allekirjoittavat sopimuksen osapuolet eli ne, jotka sopimuksen allekirjoittamalla merkitsevät osakeyhtiön osakkeita Lue lisää…

Osakassopimus

Osakassopimus on vapaaehtoinen ja vapaamuotoinen sopimus, jolla osakeyhtiön taikka henkilöyhtiön osakkaat voivat sopia keskinäisistä suhteistaan ja osakkaiden suhteesta yhtiöön lakia ja yhtiöjärjestystä joustavammin. Sen avulla voidaan sopia esimerkiksi voitonjaosta, yhtiön rahoituksesta, kilpailukiellosta, salassapidosta ja monista muista asioista. Paras hetki osakassopimuksen laatimiseen on heti toimintaa aloitettaessa, tai silloin kun uusi osakas Lue lisää…

Force majeure eli ylivoimainen este

Tällä hetkellä käynnissä olevassa koronaviruksen aiheuttamassa yhteiskunnallisessa tilanteessa arvioitavaksi tulee latinan kielisen force majeuren merkitys ja ulottuvuus. Tässä kirjoituksessa asiaa käsitellään yritysten näkökulmasta. Yleisesti Force majeure on sopimusoikeudessa käytettävä termi, joka tarkoittaa sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta ja poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää osapuolien kesken sovittujen velvollisuuksien täyttämisen kokonaan tai osaksi tai Lue lisää…