Asunto-osakeyhtiöillä on useimmiten asukkaidensa käyttöön varattuja autopaikkoja, jotka voivat olla esimerkiksi erikseen merkittyjä katettuja tai kattamattomia paikkoja yhtiön pihapiirissä, tai sijaita autohallissa tai autotalleissa. Pääsääntöisesti autopaikat kuuluvat yhtiön hallintaan, joka vuokraa sille kuuluvia autopaikkoja niitä tarvitseville maksua vastaan. Yhtiöjärjestyksessä on kuitenkin mahdollista määrätä tästä pääsäännöstä poikkeavasti joko siten, että autopaikan hallinta on liitetty asunto-osakkeisiin, tai siten että autopaikat ovat kokonaan erillisiä autopaikkaosakkeita.

Autopaikkojen myynti asunto-osakkeista irrallisina erillisinä osakkeina on tänä päivänä jokseenkin tavallista. Tästä huolimatta edes asuntoja välittäville ammattilaisille ei aina ole selvää, mitä lakia erillisen autohalliosakkeen tai autotalliosakkeen kauppaan tulisi soveltaa. Yhä useammin asuntoja myydään nykyisin myös ilman välittäjää, jolloin erillistä autotalliosakettaan myyvän tai ostamassa olevan maallikonkin on syytä tiedostaa, mitä lakia autotalliosakkeen tai autohalliosakkeen kauppaan sovelletaan.

Tilanteet, joissa sovelletaan asuntokauppalakia

Kauppaan sovelletaan asuntokauppalakia siinä tapauksessa, että kysymys on asuntokauppalain 4 luvun 1 §:ssä tarkoitetusta tilanteesta, jossa yhtiön perustajaosakas taikka elinkeinonharjoittaja muuten myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai uudisrakentamiseen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen, ja tässä samassa yhteydessä myy ostajalle myös autotalliosakkeen tai muunlaisen autopaikan hallintaan oikeuttavat erilliset osakkeet.

Asuntokauppalain soveltumisedellytyksen suhteen merkitystä ei ole sillä, tehdäänkö kaupat toisistaan muodollisesti erillisinä ja esimerkiksi erillisillä kauppakirjoilla. Ratkaisevaa on se, liittyvätkö kaupat tosiasiassa toisiinsa. Yhteys voi ilmetä esimerkiksi niin, että kaupan osapuolet ovat samoja ja kaupat tapahtuvat samanaikaisesti tai lyhyen ajan sisällä toisistaan. Kauppojen yhteys voi ilmetä myös niin, että asunto-osakkeiden kaupan yhteydessä sovitaan samalla, että ostaja saa myöhemmin ostaa autopaikan hallintaan oikeuttavat osakkeet esimerkiksi autotallirakennuksen valmistumisen jälkeen. Tällöin kauppojen ajallisella erollakaan ei lähtökohtaisesti ole merkitystä.

Tilanteet, joissa sovelletaan kauppalakia

Muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa sovellettavaksi tulee kauppalaki, joka on irtaimen omaisuuden kauppaa koskeva yleislaki. Mikäli kaupan kohteena siis on esimerkiksi pelkästään autotalliosake ilman edellä selostetun kaltaista yhteyttä uuden asunto-osakkeen kauppaan, tai mikäli kysymys on esimerkiksi käytetyn asunnon kaupasta, autotalliosakkeen kauppaan sovelletaan asuntokauppalain sijaan kauppalakia.

Käytännön merkitystä sovellettavalla lailla on esimerkiksi laadittaessa erillisen autotalliosakkeen kauppakirjaa. Monet asuntokauppaa varten suunnitellut valmiit kauppakirjapohjat eivät välttämättä sovellu sellaisinaan suoraan erillisen autotalliosakkeen kauppaa niiden sisältäessä tavallisesti viittauksia asuntokauppalain säännöksiin.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?