Miksi tehdä testamentti?

Tekemällä testamentin voi vaikuttaa oman perintönsä jakautumiseen haluamallaan tavalla. Testamentin tekemiseen on tarve, mikäli haluaa poiketa laissa säädetystä perimysjärjestyksestä. Erityisen tärkeää testamentin tekeminen on esimerkiksi avopareille ja uusperheille, koska avoparit ja uusperheen jäsenet eivät peri toisiaan laissa säädetyn perimysjärjestyksen mukaan.

Perintökaaren 10 luvun 1 §:n mukaan testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtaikaa läsnä, ja heidän on, sitten kun testamentin tekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnustanut siinä olevan allekirjoituksensa, todistettava testamentti nimikirjoituksillaan.

Mistä testamentilla voi määrätä?

Testamentista ilmenee perinnönjättäjän tahto. Testamentilla voi määrätä omasta jäämistöstään lähtökohtaisesti haluamallaan tavalla. Testamentti ei saa kuitenkaan olla esimerkiksi hyvän tavan vastainen tai loukata mahdollisen rintaperillisen lakiosaa. Testamentin sisältö ja sanamuodot on syytä harkita tarkoin, sillä selkeästi laadittu testamentti voi ehkäistä mahdollisia perillisten välisiä erimielisyyksiä perinnönjakotilanteessa.

Minkälaisia testamentteja on olemassa?

Testamentilla voidaan antaa omaisuuteen täysi omistusoikeus tai pelkkä hallintaoikeus. Jälkimmäisessä tapauksessa kysymyksessä on hallintaoikeustestamentti. Keskinäiset hallintaoikeustestamentit ovat yleisiä puolisoiden keskinäisinä testamentteina. Tyypillisesti eloon jäänyt puoliso saa elinikäisen hallintaoikeuden kaikkeen tai osaan ensin kuolleen puolison omaisuudesta omistusoikeuden siirtyessä perillisille. Keskinäisellä hallintaoikeustestamentilla vältetään perintöveron maksaminen useaan kertaan ja omistusoikeutta rasittava lesken hallintaoikeus vähentää perillisten maksaman perintöveron määrää. Myös sekamuotoiset testamentit, joissa annetaan osaan omaisuudesta omistusoikeus ja osaan hallintaoikeus, ovat mahdollisia.

Testamenttia eri muodoissaan voidaan käyttää osana jäämistösuunnittelua ja perintöverosuunnittelua. Testamenttia laadittaessa tuleekin kiinnittää huomiota yksilölliseen tilanteeseen kokonaisuutena. Esimerkiksi vakuutuskorvausten edunsaajat ja muiden asiakirjojen, kuten edunvalvontavaltuutuksen, sisältö on syytä ottaa huomioon. Testamentin sisältöä on myös syytä tarkistaa säännöllisin väliajoin ja tarvittaessa asiakirjan sisältöä tulee myös päivittää.

Laatimalla testamentin ammattilaisen kanssa voit varmistua, että testamentissa otetaan huomioon yksilöllisen tilanteesi ja toiveesi.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?