Kun asuinhuoneiston jälleenvuokraus tulee ajankohtaiseksi, kannattaa sen järjestelyt hoitaa huolella, jotta myöhemmiltä mahdollisilta ongelmilta vuokrasuhteissa vältytään. Lain asuinhuoneistojen vuokrauksesta 17-19 §:ssä säännellään jälleenvuokraustilanteita, mikä jo itsessään asettaa tiettyjä vaatimuksia varsinaista vuokralaista ja jälleenvuokralaista kohtaan.

Asuinhuoneiston jälleenvuokrauksesta on kyse, kun asuinhuoneiston varsinainen vuokralainen vuokraa edelleen asuinhuoneistosta yli puolet. Jälleenvuokraus edellyttää lain mukaan varsinaisen vuokranantajan lupaa tai vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta. Jos vuokrattava ala on korkeintaan puolet vuokrasopimuksen mukaisen asuinhuoneiston alasta, on kuitenkin kyseessä alivuokraustilanne, johon varsinaisen vuokranantajan lupaa ei vaadita.

Varsinainen vuokralainen saa luovuttaa koko asuinhuoneiston edelleen toisen käytettäväksi enintään kahdeksi vuodeksi, mikäli hän työnsä, opintojensa, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi oleskelee toisella paikkakunnalla. Varsinaisen vuokranantajan on hyväksyttävä jälleenvuokraus, mikäli hänellä ei ole perusteltua syytä sitä vastustaa. Varsinainen vuokralainen on kuitenkin, jälleenvuokrauksesta huolimatta, velvollinen täyttämään oman vuokrasopimuksensa mukaiset velvoitteet omaa vuokranantajaansa kohtaan. Mikäli asiasta ei ole toisin sovittu, tulee varsinaisen vuokralaisen siis myös jälleenvuokrauksen ajan suorittaa vuokranmaksu vuokranantajalleen itse ja hän on myös viimekätisessä vastuussa jälleenvuokralaisen mahdollisesti asuinhuoneistolle aiheuttamista vahingoista ja vaurioista, jotka jälleenvuokralaisen on korvattava vuokranantajalle.

Vastuu asuinhuoneistosta ja sen vuokrauksesta aiheutuvista velvoitteista jakautuu pääsääntöisesti siis siten, että varsinainen vuokralainen on viimekätisessä vastuussa asuinhuoneiston varsinaista vuokranantajaa kohtaan ja jälleenvuokralainen on vastuussa varsinaista vuokralaista kohtaan. Vahinkojen osalta jälleenvuokralainen vastaa ensisijaisesti kuitenkin suoraan varsinaiselle vuokranantajalle ja hän on korvausvelvollinen samoin kuin hän olisi vuokrannut asuinhuoneiston varsinaiselta vuokranantajalta.

Varsinaisen vuokralaisen eli jälleenvuokrauksen vuokranantajan huomiolista

 • Kenelle vuokraat. On hyvä vähintään varmistaa, että jälleenvuokraisella on luottotiedot kunnossa. Myös mahdollisten suosittelijoiden kommentit auttavat vuokralaisen valinnassa.
 • Varsinaisen vuokranantajan suostumus. Asuinhuoneiston jälleenvuokraus vaatii varsinaisen vuokranantajan suostumuksen, jota on pyydettävä kirjallisesti vähintään kuukausi ennen jälleenvuokrauksen alkua.
 • Vuokrasopimuksen sisältö. Vuokrasopimus on syytä kirjoittaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kun jälleenvuokrauksen ehdot on määritelty tarkasti, vältytään mahdollisilta tulevilta kiistoilta sopimuksen sisällöstä. Mikäli vuokraat asunnon kalustettuna, on kuvien liittäminen osaksi sopimusta hyvä idea.
 • Vuokravakuus vs. Sopimusvakuus. Lain silmissä sopimuksessa käytetyllä termillä on väliä. Vuokravakuus tarkoittaa, että vakuus on asetettu nimenomaisesti vuokran maksun vakuudeksi, kun taas sopimusvakuus on kaikkien sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi asetettu vakuus.
 • On hyvä huomata, että useimmat kotivakuutukset eivät kata jälleenvuokralaisen asuinhuoneistolle aiheuttamia vahinkoja, joten jälleenvuokrasopimuksessa kannattaa edellyttää jälleenvuokralaisen ottamaan kotivakuutuksen.
 • Eläimet ja tupakointi. Mikäli sinulle on tärkeää tai oma vuokrasopimuksesi velvoittaa, ettei asuinhuoneistossa tupakoida tai oleskele lemmikkieläimiä, tulee myös ne kirjata jälleenvuokrasopimukseen.

Jälleenvuokralaisen huomiolista

 • Asunnon tarkastaminen. Kuten ennen minkä tahansa muun sopimuksen tekemistä, kannattaa sopimuksen kohde tarkastaa etukäteen. Sovi asuinhuoneiston varsinaisen vuokralaisen kanssa asuntonäyttö ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista, mikäli mahdollista.
 • Vuokrasopimuksen sisältö. Myös jälleenvuokralaisen näkökulmasta vuokrasopimus on syytä kirjoittaa mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Kun jälleenvuokrauksen ehdot on määritelty tarkasti, vältytään mahdollisilta tulevilta kiistoilta sopimuksen sisällöstä.
 • Mahdolliset käyttörajoitukset. On hyvä huomata, että asuinhuoneistoon ei välttämättä saa tuoda kotieläimiä ja tupakointi voi olla kielletty asuinhuoneiston lisäksi myös sen parvekkeella.
 • Jälleenvuokralainen on vastuussa asuinhuoneistolle aiheutuneesta vahingosta suoraan asunnon varsinaiselle vuokranantajalle ja kotivakuutus onkin syytä huolehtia kuntoon myös jälleenvuokrahuoneistoon, sillä varsinaisen vuokralaisen vakuutus ei pääsääntöisesti korvaa jälleenvuokralaisen aiheuttamia vahinkoja.

Varsinaisen vuokranantajan huomiolista

 • Sopimaton jälleenvuokralainen. Mikäli koet, ettei esitetty jälleenvuokralainen ole hyväksyttävä, tulee kahden viikon kuluessa ilmoituksen saannista saattaa vastustaminen perusteluineen tuomioistuin tutkittavaksi.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?