Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on suositeltavaa kaikille.

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit ennalta valita itsellesi asioiden hoitajan vakavan sairastumisen tai vammautumisen varalta.

Sairauden tai tapaturman johdosta

Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen voi iästä riippumatta varautua tilanteeseen, jossa ei itse kykene hoitamaan taloudellisia asioitaan tai henkilöä koskevia asioitaan. Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa esimerkiksi yllättävän sairauden tai onnettomuuden seurauksena tarvitsee toisen toimimaan puolestaan. Edunvalvontavaltuutuksen laatimalla ei menetä omia oikeuksiaan kenellekään ja jos kyky hoitaa omia asioitaan säilyy elämän loppuun asti, tehtyä edunvalvontavaltuutusta ei oteta käyttöön lainkaan.

Itsemääräämisoikeutta holhouksen sijaan

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on itsemääräämisoikeuden käyttämistä. Valtuuttaja päättää kuka tai ketkä hänen asioitaan tarvittaessa hoitavat, missä laajuudessa asioita hoidetaan sekä miten heidän niitä tulee hoitaa. Valtuutukseen kirjattavin toimintaohjein asiat tulevat hoidetuksi valtuuttajan yksilöllisten määräysten ja toiveiden mukaisesti mahdollisimman helposti ja joutuisasti, mutta kuitenkin luotettavasti.

Edunvalvontavaltuutuksessa annetaan yleensä mahdollisimman laajat valtuudet sekä taloudellisiin, että henkilöä koskeviin asioihin, mutta valtuutus voi olla myös rajattu eri tavoin. Valtuutuksella voidaan esimerkiksi mahdollistaa lahjojen antaminen, kiinteistön myynti tai perinnöstä luopuminen sekä määrätä valtuutetulle maksettavasta korvauksesta. Edunvalvontavaltuutusta voidaan käyttää myös osana perintöverosuunnittelua. Yrittäjälle edunvalvontavaltuutus on keino varmistaa, että yrityksen asiat voidaan tarvittaessa hoitaa joutuisasti ja laajasti myös yrittäjän sairastumisen tai onnettomuudesta toipumisen aikana.

Edunvalvontavaltuutuksen laatimalla on mahdollista välttää edunvalvojan määrääminen. Määrätty edunvalvoja, omainen tai yleinen edunvalvoja, on sidottu holhoustoimilain lupamenettelyihin ja tilivelvollisuuteen, eikä päämiehen toiveita omaisuutensa hoitamisesta voida yhtä laajasti ottaa huomioon. Prosessi on hitaampi, joustamattomampi ja työläämpi.

Käyttökelpoinen vain oikein laadittuna

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, jos edunvalvontavaltuutuksen laatija menettää pääasiallisen toimintakykynsä ja maistraatti saattaa edunvalvontavaltuutuksen voimaan.

Edunvalvontavaltuutusta koskevat tiukat muotovaatimukset, joita rikkova asiakirja on pätemätön. Usein valtuutuksen pätemättömyys huomataan vasta kun sen vahvistamiselle olisi tarvetta, jolloin on liian myöhäistä korjata virheitä tai laatia uutta valtuutusta.

Valtuutusta laadittaessa täytyy ottaa huomioon sen käytössä vastaan tulevat erilaiset tilanteet ja ennakoida mahdolliset ongelmat ja esteellisyydet. Asioiden hoidossa voi tulla vastaan esimerkiksi tilanteita, joissa läheiset ovat esteellisiä toimimaan edunvalvontavaltuutettuna. Näissä tilanteissa on tärkeää, että esteellisyys on ennakoitu nimeämällä myös perheen ulkopuolinen varavaltuutettu.

Edunvalvontavaltuutus kannattaa laatia aiheeseen perehtyneen asiantuntijan kanssa, jolloin lopputuloksena on kattava, yksilölliset olosuhteet ja toiveet huomioon ottava sekä muotovaatimukset täyttävä asiakirja.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?