Kiinteistön kauppa on määrämuotoinen oikeustoimi (Maakaari, 2 luku, 1§).

Maakaaressa säädetyn määrämuotoisuuden noudattaminen on kiinteistön kaupan pätevyyden edellytysehto. Pakolliseksi säädetyllä määrämuotoisuudella pyritään kiinteistön kaupassa turvamaan luovutuksen pätevyys ja selkeys, luovutusajankohdan selvyys ja luovutuksen julkisuus.

Maakaaren 2 luvun 1 pykälän 1 momentin mukaan kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti ja myyjän ja ostajan tai heidän asiamiehensä on allekirjoitettava kauppakirja. Kaupanvahvistajan on vahvistettava kauppa kaikkien kauppakirjan allekirjoittajien läsnäollessa.

Asiamiehen valtuutuksesta säädetään Maakaaren 2 luvun 3:ssa pykälässä, jonka mukaan valtuutus kiinteistön myyntiin on tehtävä kirjallisesti. Valtakirjasta on käytävä ilmi myytävä kiinteistö sekä asiamiehen nimi. Myyjän on allekirjoitettava valtakirja. Maakaari sääntelee vain myyjän asiamiehen valtuutusta, ostajan asiamiehen valtuutus voidaan antaa myös suullisesti.

Kiinteistön kauppakirjasta on aina käytävä vähintään ilmi (kauppakirjan vähimmäissisältö):

  1. luovutustarkoitus;
  2. luovutettava kiinteistö;
  3. kauppahinta ja muu vastike sekä;
  4. myyjä ja ostaja.

Ellei kyseisiä ehtoja käy ilmi kauppakirjasta, ei kiinteistön kauppa Maakaaren 2 luvun 1§ 3 momentin mukaan ole sitova. Kaupan sitomattomuus merkitsee sitä ettei kumpikaan osapuolista voi esittää vaatimuksia sopimukseen perustuen eikä vaatia toisen osapuolen velvoittamista pätevän sopimuksen tekemiseen. Muotovaatimuksen rikkomisessa merkitystä ei ole sillä, kumpi osapuolista on aiheuttanut virheen.

Muotovirheeseen voidaan vedota ennen kiinteistön lainhuudatusta, sillä lainhuudatuksen vahvistamisellä eli kirjaamisella on muotovirheen korjaava vaikutus.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?