Tällä hetkellä käynnissä olevassa koronaviruksen aiheuttamassa yhteiskunnallisessa tilanteessa arvioitavaksi tulee latinan kielisen force majeuren merkitys ja ulottuvuus. Tässä kirjoituksessa asiaa käsitellään yritysten näkökulmasta.

Yleisesti

Force majeure on sopimusoikeudessa käytettävä termi, joka tarkoittaa sopimuksen osapuolista riippumatonta, odottamatonta ja poikkeuksellista tapahtumaa, joka estää osapuolien kesken sovittujen velvollisuuksien täyttämisen kokonaan tai osaksi tai sopimusvelvoitteen suorittaminen käy kohtuuttoman vaikeaksi. Force majeuressa on kysymys odottamattomasta seikasta, joka on ilmennyt sopimuksen tekemisen jälkeen ja johon osapuolet eivät voi vaikuttaa, eivätkä ole voineet huomioida sopimusta tehdessään. Kaikkien edellä mainittujen seikkojen tulee täyttyä, että kyseessä on ylivoimainen este.

Ylivoimaisia esteitä muodostavat esimerkiksi sodat, luonnonmullistukset. Ylivoimainen suorituseste voi syntyä myös viranomaisen määräyksestä johtuen. Ylivoimainen suorituseste on aina väliaikainen tilanne, eikä näin muodostaa osapuolille lopullisesti oikeutta jättää velvoitettaan suorittamatta.

Sopimukset

Sopimuksia laadittaessa voidaan muiden ehtojen ohella sopia siitä, että millaisten seikkojen perusteella osapuolet voivat vapautua omasta suoritusvelvollisuudesta. Näin menetelläänkin useimmissa yhtiöiden välisissä ja taloudellisesti merkittävissä sopimuksessa. Lukumäärältään useimmissa sopimuksissa ei ylivoimaisen suoritusesteen merkitystä kuitenkaan huomioida sopimusta laadittaessa lainkaan. Näihin sopimuksiin ei ole annettavissa mitään yksiselitteistä vastausta, kutakin sopimusta tulee arvioida yksittäistapauksellisesti.

Koronavirus

Muodostaako koronavirus ylivoimaisen suoritusesteen. Vallitseva tilanne on asettanut yhteiskuntamme kokonaisuutena aivan uuden ja erittäin haastavan tilanteen äärelle. Jo tällä hetkellä koronavirus on aiheuttanut sen, että monilla elinkeinon aloilla kysyntä on romahtanut. Yritykset ovat keskeyttäneet vapaaehtoisesti toimintansa. Viranomaisen päätöksellä on myös väliaikaisesti keskeytetty elinkeinon harjoittaminen. Varmaan siitä ei voida kuitenkaan lähteä, että koronavirus muodostaisi kokonaisvaltaisen ylivoimaisen suoritusesteen. Yritysten tulee näissäkin olosuhteissa täyttää ne sopimusvelvoitteet, joihin kohtuudella kykenevät. Tulevaisuudessa tehtävät päätökset osoittavat miltä osin ja missä laajuudessa koronavirus katsotaan ylivoimaiseksi suoritusesteeksi.

Tällä hetkellä valtioneuvoston valmiuslain voimaanpanoasetuksella on suljettu ravitsemisliikkeet toukokuun loppuun saakka. Ravitsemisliikkeiden toiminnassa on siten kysymys ylivoimaisen suoritusesteen tilanteesta. Mutta tämäkään ei suoraan tarkoita muuta kuin sitä, että jos ravitsemisliike on tehnyt sopimuksen palvelujen tuottamisesta jollekin taholle, niin tästä

sopimusvelvoitteesta vapautuu. Muiden velvoitteiden osalta kysymys ei ole suoraan ylivoimaisesta suoritusesteestä ja muut velvoitteet jäävät yksittäistapauksellisen harkinnan varaan.

Toimenpiteet

– Näyttövelvollisuus on ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla. Ole hyvissä ajoin yhteydessä sopimuskumppaniisi. Pidä sopimuskumppani hyvin informoituna tilanteessa. Näin vältät mahdollisten vastapuolelle aiheutuvien vahinkojen korvaamisen.

– Neuvottele sopimuskumppanisi kanssa, miten poikkeustilanteesta selvitään molempia tyydyttävällä tavalla.

– Ole yhteydessä lainoppineeseen asiantuntijaan, jonka kanssa voit selvittää juuri sinun yrityksellesi parhaiten soveltuvat toimenpiteen yrityksesi toimintaedellytysten turvaamiseksi kestävällä tavalla.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla työoikeudellisista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä!

Lue lisää aiheesta:

Jaa artikkeli: