Yhtiöturva

Yhtiösi luotettava apu taloudellisissa haasteissa

YHTIÖTURVA on yhtiöille suunnattu riskienhallintapalvelu, jossa kartoitamme yhtiösi mahdollisuudet hakea tarjolla olevia tukia sekä hyödyntää muita heikentyneeseen maksutilanteeseen luotuja instrumentteja. Käymme läpi yhtiösi toimintaan liittyvät taloudelliset riskit, kokoamme tarvittavat asiakirjat sekä tallennamme ne digitaaliseen arkistoon. Saat kirjallisen yhteenvedon toimenpidesuosituksineen. Teemme tukihakemuksen puolestasi.

Toimi nopeasti ja varaa yhtiöllesi videoneuvottelu tukitoimien maksuttomaan alkukartoitukseen.

Koronavirus on  jo tähän mennessä saanut aikaan yhtiöille huomattavia negatiivisia taloudellisia vaikeuksia.

Tämän hetkisen tiedon mukaisesti akuutti vaihe rajoituksineen sekä niiden vähittäisine purkamisineen tulee kestämään varovaisenkin arvioin mukaisesti useita kuukausia. On ennakoitavissa, että yhtiöiden toimintaedellytykset tulevat olemaan kaventuneina ainakin alkuvuoteen 2021 saakka.

Valtiovalta on jo luonut uusia tukitoimia aiempien lisäksi. Uusien tukitoimien valikoimaa tullaan myös jatkossa kasvattamaan. Jo olleisiin tukimuotoihin on myönnetty lisämäärärahoja ja on ennakoitavissa, että niiden määrää tullaan myös jatkossa lisäämään. Yhtiöiden käytössä ovat lisäksi edelleen insolvenssioikeudelliset vaihtoehdot yhtiöiden maksukyvyttömyystilanteisiin, mitkä tuovat mukanaan hyviä lisätyökaluja.

Yhtiöille on siis hyvin tarjolla erilaisia keinoja, joilla helpottaa heikentynyttä taloudellista tilannetta ja selvitä koronan aiheuttaman akuutin vaiheen ylitse.

Ongelmana tarjolla olevissa tukikeinoissa on se, että

  • monet niistä ovat uusia tai yhtiöille entuudestaan tuntemattomia,
  • jo olemassa olevien tukikeinojen hakukriteereitä on muutettu
  • osin tukikeinot ovat toisensa poissulkevia / päällekkäisiä.
  • uusia tukimahdollisuuksia aloitetaan jatkuvasti

Yhtiön on hyvin hankala olla tietoinen kaikista käytettävissä olevista vaihtoehdoista sekä osata valita niiden joukosta juuri yhtiön tilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut.  

Tällä hetkellä nopeus on erityisen tärkeää, koska tukihakemuksia jätetään yhä enenevässä määrin ja viranomaisten kapasiteetti hakemusten käsittelemiseksi on rajallinen. Pääsääntöisesti hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, minkä vuoksi jo päivän viive hakemuksen jättämisessä voi aiheuttaa useiden päivien tai jopa viikkojen viiveen tukipäätöksen saamisessa.

Yhtiön jatkotoimintaedellytysten ja yhtiön hengissä pysymisen osalta jokainen säästetty päivä voi olla ratkaiseva, minkä vuoksi viivyttely tässä vaiheessa voi osoittautua myöhemmin kohtalokkaaksi.  

YHTIÖTURVA tarjoaa yhtiöiden tukitoimien kartoituksen, joka prosessina etenee seuraavasti:

  1. Maksuton alkuneuvottelu etäyhteyksin. Voit varata neuvottelun tästä linkistä.
  2. Yhtiön taloudellisen tilanteen sekä tuki- ja muiden maksuvalmiutta parantavien toimenpiteiden edellytysten selvittäminen. Selvityksessä yhtiö saa käyttöönsä kirjallisen yhteenvedon toimenpidesuosituksineen.
  3. Videoneuvottelu (30 minuuttia), jossa yhteenveto toimenpidesuosituksineen käydään läpi.
  4. Business Finland De minimis -esiselvityshakemuksen tai innovaatiosetelihakemuksen tai vastaavan ELY -keskushakemuksen laatiminen sekä toimittaminen Business Finlandin / ELY -keskuksen käsiteltäväksi.
  5. Kertynyt asiakirja-aineisto sekä yhteenveto talletetaan pilvipalveluun, josta ne ovat yhtiön saatavilla.

YHTIÖTURVAN -kartoituspalvelun hinta on 500,00 € ALV 0 % (alkuneuvottelu on aina maksuton ja sitoumukseton)

Palvelun tuottavat Asianajotoimisto Laaka Oy ja liikkeenjohdon konsultointitoimisto Pohjoinen Kierto. Palvelun tuottajilla on usean kymmenen vuoden käytännön kokemus yhtiöiden sopimusoikeudellisten ongelmien selvittämisestä; yhtiöjärjestelyjen suunnittelusta ja läpiviemisestä; yhtiöiden maksukyvyttömyystilanteiden selvittämisestä sekä erilaisten tukihakemusten laatimisesta; yhtiöiden avustamisesta oikeudellisesti ja taloudellisesti haastavissa tilanteissa, sekä liikkeenjohdon konsultoinnista.

Lisätietoja antavat:                 

Jussi Laaka puh +358 400 410 720 / [email protected]

Ilkka Kovalainen +358 40 675 2812 / [email protected]

Toimi nopeasti, jotta yhtiösi tarvitsema apu ei juutu hakemusten käsittelyjonoihin!