Oikeus saada kiinteistö hallintaan.

Jos muuta ei ole sovittu, ostajalla on oikeus saada kiinteistö hallintaansa välittömästi kaupan tekemisen jälkeen. Edellä mainittua myyjän luovutusvelvollisuutta vastaa ostajan velvollisuus maksaa sovittu kauppahinta. Maakaaressa on lisäksi säädetty erikseen ostajan viivästyksestä.

Luovutusajankohta

Kiinteistön luovutusajankohta on samalla myös ajankohta, jolloin kiinteistön on oltava virheetön, jotta myyjä välttyy maakaaressa säännellyltä virhevastuulta. Myyjän hallussa olevat panttikirjat, vuokrasopimukset, saantokirjat sekä muihin näihin verrattavat asiakirjat on myyjän toimesta luovutettava ostajalle kaupantekohetkellä, vaikka kiinteistön hallinta jäisikin kaupantekohetken jälkeen tilapäisesti myyjälle.

Myyjän huolenpitovelvollisuus

Maakaaren 2 luvun 23 pykälän 1 momentin mukaan myyjällä on ennen kiinteistön luovutuksen tapahtumista velvollisuus pitää asianmukaisesti huolta kiinteistöstä. Velvollisuus pitää sisällään kiinteistön kunnonpidolle välttämättömät toimet sekä sellaisten vikojen korjaamisen, jotka aiheuttavat kiinteistölle vahinkoa. Mikäli myyjä laiminlyö edellä mainittua velvollisuuttaan, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen tai jos kiinteistölle aiheutettu vahinko on olennainen, ostajalla on oikeus purkaa jo tehty kauppa. Lisäksi ostaja on oikeutettu vahingonkorvaukseen.

Kauppahinnan maksaminen

Ostajan tärkein velvollisuus kiinteistön kaupassa on luonnollisesti kauppahinnan maksaminen. Ellei kauppahintaa makseta heti kerralla, on tavallista että kauppakirjaan otetaan yksityiskohtaiset määräykset kauppahinnan maksuaikataulusta ja maksutavasta. Jollei maksuaikaa ole erikseen sovittu, maksu on suoritettava myyjän vaatimuksesta. Maksupaikkaan sovelletaan viemävelkaperiaatetta – saaminen on maksettava myyjän luona.

Viivästystilanne

Viivästystilanteessa myyjä voi Maakaaren 2 luvun 28 pykälän perusteella vaatia sopimuksen täyttämistä. Viivästyksen (ostajan) seuraamuksia ovat Maakaaren mukaan [1] ostajan velvollisuus maksaa viivästyskorkoa siten kuin on säädetty, sekä jos ostajan viivästys ei johdu ylivoimaisesta esteestä (force majeure) [2] myyjän oikeus vahingonkorvaukseen ja lisäksi [3] tietyin edellytyksin myyjällä on oikeus kaupan purkuun.

Lisäksi ostajan viivästys oikeuttaa myyjää pidättäytymään omasta suorituksestaan eli kiinteistön hallinnan luovuttamisesta ostajalle.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?