Saksasta auton ostamista suunnittelevan on syytä olla tarkkana. Lue seuraava artikkeli välttääksesi yleisimmät sudenkuopat.

Käytettyjen autojen tuonti ulkomailta on kovimman buumin laannuttuakin edelleen suosittua. Yleisimmät tuontimaat ovat Saksa, Ruotsi ja Viro. Useimmiten Suomeen tuodaan autoja Saksasta, jossa ei ole pulaa tarjonnasta. Kauppiaita on Saksassa kymmeniä tuhansia, joten joukkoon mahtuu monenlaista toimijaa.

Monen autonostajan ostosmatka Saksaan alkaa internetistä. Esimerkiksi erittäin suositulla mobile.de-sivustolla on yli miljoonan uuden ja käytetyn ajoneuvon tiedot. Viimeistään kun sopiva kohde on löytynyt, on matkajärjestelyiden lisäksi syytä tutustua edessä olevaan ”paperisotaan” ja yleisimpiin riskeihin, jotka kannattaa pyrkiä välttämään.

Ajoneuvon ostaminen Saksasta on pääsääntöisesti turvallista. Rehellisten autokauppiaiden joukkoon mahtuu kuitenkin myös vähemmän luotettavia toimijoita. Saksassa yleisimmät synnit ovat virheellisten tietojen antaminen, vahinkojen vähätteleminen ja matkamittarilukemien väärennökset. Saksaan autonhakumatkalle suuntaavan kannattaakin olla tarkkana, ettei lankea kuoppaan.

Matkamittarilukemien väärentäminen yleistä

Saksassa käytettynä myytyjen autojen matkamittareita on voitu manipuloitu jopa joka kolmannesta autosta. Mittarin käsittely on ollut Saksassa laitonta vuodesta 2005 lähtien, mutta ongelmaa ei ole saatu tehokkaasti kitkettyä edelleenkään.

Ostajan voi olla mahdollista havaita lukemien muuttaminen jo ennen kauppaa, joten välttyäkseen huijatuksi tulemiselta kannattaa olla tarkkana. On esimerkiksi tärkeää tutkia kaikki autoon liittyvät paperit ja selvittää, ilmeneekö niiden perusteella ristiriitaisuuksia. Korjauslaskuja, pakokaasu- ja katsastustodistuksia sekä huoltokirjan merkintöjä vertailemalla voi arvioida, ovatko tositteet kaikilta osin uskottavia ja yhdenmukaisia, vai onko näissä epäjohdonmukaisuutta. Tarkka ostaja voi etsiä rekisteröintitodistuksen avulla käsiinsä myös auton entisen omistajan kysyäkseen tältä auton tiedoista ja dokumenteista.

Autoliiton ohjeistuksen mukaan esimerkiksi kauppiaiden käyttämät ilmaisut ”kilometerstand laut tacho” (ajokilometrimäärä mittarin mukainen) taikka ”kilometerstand abgelesen” (ajokilometrimäärä luettu) eivät sido kauppiasta usein mitenkään, eikä näihin siten pidä luottaa. Sen sijaan ostajan kannattaa vaatia todellisesta ajokilometrimäärästä (”tatsächliche laufleistung) kirjallinen ilmoitus, joka merkitään kauppakirjaan. Tällöin kauppiaalla on vastuu antamastaan tiedosta ja sen totuuden mukaisuudesta, ja todellisen ajokilometrilukeman kertomatta jättämisestä voi seurata rikosvastuu Saksan lakien mukaisesti.

Virhevastuulainsäädäntö Saksassa

Kun auto on ostettu autoliikkeestä, vastaa myyjä siitä, että auto vastaa sovittua vähintään EU-direktiiviin minimitason mukaisesti. Jos myyjä ei markkinoi autojaan Suomeen ja kaupat tehdään toisessa EU-maassa, sovellettavaksi tulee yleensä myyjän kotimaan laki.

Kuluttajaa suojaava virhevastuulaki on ollut voimassa Saksassa vuoden 2002 alusta lukien. Lain perusteella myyjäliike on vastuussa tuotteessa myyntihetkellä olleista virheistä kahden vuoden ajan, mutta käytettyjen autojen myynnissä virhevastuu on mahdollista rajata vain yhden vuoden pituiseksi. Lain mukaan virheen voidaan olettaa olleen autossa jo kaupantekohetkellä, jos se ilmenee kuuden kuukauden sisällä kaupanteosta. Myyntiliike voi välttää tällöin vastuun, mikäli se kykenee todistamaan, ettei kaupan kohteessa ollut virhettä vielä kaupantekohetkellä. Kuuden kuukauden jälkeen näyttötaakka muuttuu siten, että ostajan on pystyttävä todistamaan virheen olleen autossa jo sen luovutushetkellä.

Kauppias voi liittää kauppakirjaan luettelon auton vioista, jotta asiakas ei voisi valittaa niistä myöhemmin. Mikäli tällaisia vikalistoja käytetään, on ostajan syytä perehtyä niihin tarkoin ennen kuin panee nimensä paperiin.

Suomeen tuodun auton osalta ongelmalliseksi voi osoittautua myös sikäläisessä laissa myyjälle lähes poikkeuksetta annettu korjausoikeus. Viat eivät automaattisesti oikeuta ostajaa kaupan purkamiseen, vaan myyjällä on oikeus korjata auto, ja vasta mikäli kaksi korjauskertaa eivät poista vikaa, voi ostaja vaatia kaupan purkua tai kauppahinnan alentamista.

On tärkeää tiedostaa, että kuluttajan suojaksi säädetty virhevastuulaki on Saksassakin voimassa vain, jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana yksityishenkilö. Se ei ole voimassa kahden yrityksen tai kahden yksityishenkilön välisissä kaupoissa. Jotkut liikkeet saattavakin kiertää vastuutaan kaupan kohteen virheistä siten, että ne kauppaavat autoja asiakkaiden lukuun, jolloin virhevastuulaki suojasäännöksineen ei ole välttämättä tule sovellettavaksi lainkaan. Vastaan on tullut myös tapauksia, joissa myyjäliike on pyrkinyt pitämään ostajaa elinkeinonharjoittajana voidakseen niin ikään välttää kuluttajaa suojaavien lainsäännösten soveltumisen (”Händlergeschäft”). Tässäkin kohden kannattaa siis olla tarkkana, ja kiinnittää huomiota sopimusasiakirjoihin, jotta vastaan ei tulisi ikäviä yllätyksiä.

Kaupan kohteen osoittautuessa vialliseksi, on käytännössä yksi suurimmista ongelmista se, että asiaa olisi jollakin tapaa saatava hoidettua auton ostomaassa. Käytännön ongelmat ja kustannukset ovat helposti sitä luokkaa, että edullisille autokaupoille lähtenyt ostaja nielee tappionsa ja jättää riitelyn sikseen.

Seuraa meitä somessa, niin pysyt aina ajan tasalla uusimmista sisällöistä ja palveluista.

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Muita aiheeseen liittyviä blogikirjoituksia

Tarvitsetko apua jossain asiassa?

Ota yhteyttä!