Soita meille 010 841 9900 (8,35snt/puhelu + 16,69snt/min sis. alv 24%)

Rintaperillisten perimysjärjestyksen mukainen oikeus lakiosaan

Mitä tarkoittaa lakiosa? Perillisillä, jotka kuuluvat ensimmäiseen parenteeliin eli rintaperillisillä on lakimääräisen perimysjärjestyksen mukainen oikeus lakiosaan. Sijaantuloperillisellä ensimmäisessä parenteelissa on itsenäinen oikeus lakiosaan. Perittävällä on oikeus eläessään määrätä omaisuudestaan haluamallaan tavalla riippumatta rintaperillisen oikeudesta lakiosaan. Perittävä voi myös määrätä omaisuudestaan testamentilla lakiosaoikeudesta riippumatta. Rintaperilliselle kuuluva lakiosaoikeus tarkoittaa ensinnäkin sitä, että Lue lisää…

Avioehtosopimus

Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisesti ja allekirjoitettava. Kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi ja sopimus on rekisteröitävä maistraattiin liiton kestäessä. Avio-oikeus Avioliittolain mukaan puolisoilla on pääsääntöisesti avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeudella tarkoitetaan sellaista henkilökohtaista oikeutta, joka kohdistuu toisen puolison omaisuuteen. Avioliiton kestäessä lähtökohtana on, että molemmat puolisot voivat määrätä omasta omaisuudestaan Lue lisää…

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen on suositeltavaa kaikille. Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit ennalta valita itsellesi asioiden hoitajan vakavan sairastumisen tai vammautumisen varalta. Sairauden tai tapaturman johdosta Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen voi iästä riippumatta varautua tilanteeseen, jossa ei itse kykene hoitamaan taloudellisia asioitaan tai henkilöä koskevia asioitaan. Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen, jossa esimerkiksi yllättävän sairauden tai Lue lisää…

Mikä on perukirja ja mitä siitä olisi hyvä tietää?

Perunkirjoituksesta säädetään perintökaaren (myöhemmin PK) 20 luvussa. Perukirja on ensinnäkin luettelo vainajan varoista ja veloista. Siitä käy ilmi kaikki perilliset ja testamentinsaajat ja se toimii samalla veroilmoituksena. Perukirjaa varten tulee tehdä sukuselvitys, joka muodostuu virkatodistuksista. Virkatodistukset tulee hankkia joko väestörekisteristä tai seurakunnasta. Vainajasta ja muista ennen vainajaa kuolleista perillisistä tulee Lue lisää…