Toimistomme työntekijä Milka Laaka julkaisi notaarinsa aiheesta ”Tartuntataudin leviämisen ehkäisemisen vaikutukset perusoikeuksien toteutumiseen”. Julkaisemme notaarin myös verkkosivuillamme. Käy tutustumassa notaariin alta löytyvästä linkistä.

TURUN YLIOPISTO; Oikeustieteellinen tiedekunta
LAAKA, MILKA: Tartuntataudin leviämisen ehkäisemisen vaikutukset perusoikeuksien toteutumiseen.


Tutkielmani tarkoituksena on selvittää tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi sovellettavien toimenpiteiden ja toimivaltuuksien suhdetta perusoikeuksiin. Perustuslain poikkeusoloissa säädettäviä tilapäisiä poikkeuksia perusoikeuksiin koskevaa 23§:ä on muutettu nykyään voimassa olevan valmiuslain valmistelun jälkeen. Nykyisen perustuslain 23§:n poikkeusolomääritelmä on valmiuslain säätämisaikaan voimassa ollutta lainkohtaa laajempi, minkä lisäksi se mahdollistaa poikkeusten säätämisen tiettyjen edellytysten täyttyessä myös asetuksella, kun aikaisemman lainkohdan mukaan se oli mahdollista vain lailla. Valmiuslakia ei ole sovellettu ennen vuotta 2020, minkä vuoksi oikeustila on ennen tätä jäänyt avoimeksi sen osalta, tulisiko kaikkia valmiuslain nojalla annettuja asetuksia käsitellä perustuslain 23§:n mukaisina tilapäisinä poikkeuksina perusoikeuksiin poikkeusoloissa, vai tulisiko valmiuslaki käsittää eräiden poikkeusolojen osalta edelleen perustuslain 73§:n mukaiseksi poikkeuslaiksi. Tällä on merkitystä sen kannalta, millä perusteella valmiuslain nojalla annettujen käyttöönottoasetusten perustuslainmukaisuutta arvioidaan.


Tutkimusotteeni on oikeusdogmaattinen ja arvioin voimassa olevan oikeuden sisältöä. Esitän ensin yleisesti, millä edellytyksillä perusoikeuksia voidaan rajoittaa, minkä jälkeen selvitän rajoitusmahdollisuuksia tartuntataudin perusteella. Valmiuslain ja perustuslain välisen oikeustilan arvioinnissa keskeisiä ovat kyseisten lakien valmisteluaineistot, sekä valmiuslain nojalla vuonna 2020 annetut asetukset ja niistä annetut perustuslakivaliokunnan mietinnöt. Nykyinen oikeustila näiden perusteella vaikuttaisi olevan se, että valmiuslain nojalla annettuja käyttöönottoasetuksia arvioidaan myös tartuntataudin perusteella todettujen poikkeusolojen osalta perustuslain 23§:n mukaisesti. Käyn tätä tutkielmassani läpi tarkemmin, minkä lisäksi arvioin poikkeusoloissa annetuille säädöksille asetettujen edellytysten ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten suhdetta.

Tutustu toimiston blogiteksteihin:

Seuraa meitä myös somessa, niin pysyt aina ajan tasalla asunto- ja kiinteistöoikeudellista asioista. 

Seuraa meitä Facebookissa tästä!
Seuraa meitä LinkedInissä tästä!

Tarvitsetko apua?