Soita meille 010 841 9900 (8,35snt/puhelu + 16,69snt/min sis. alv 24%)

Yrityssaneerauksen edellytykset ja esteet

Yrityssaanerausmenettelyyn pääseminen ei ole oikeus jokaiselle maksuvaikeuksiin joutuneelle yritykselle, vaan sille on asetetty tietyt edellytykset ja esteet, jotka ilmenevät laista yrityksen saneerauksesta. Laki yrityksen saneerauksesta (myöhemmin YSL) astui voimaan vuonna 1993. Erityisesti saneerauksen aloittamisedellytyksiin on kiinnitetty huomiota YSL:n vuoden 2007 uudistuksessa. Uudistuksella on tavoiteltu seuloa saneeraustapaukset, joilla on todelliset edellytykset Lue lisää…

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistuminen

Lakimuutoksen mukaan yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019. Muutoksen on arvioitu alentavan kynnystä valita osakeyhtiömuoto yksityisen elinkeinonharjoittajan sijaan. Eduskunta on hyväksynyt 18.1.2019 hallituksen esityksen osakeyhtiön vähimmäispääoman poistamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 238/2018 vp). Lain on määrä tulla voimaan 1.7.2019. Lakimuutoksen mukaan yksityisen osakeyhtiön 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistuu. Myös Lue lisää…

Osakeyhtiölain mukainen laiton varojenjako

Varojenjakosääntely ja sen tarve osakeyhtiössä Osakeyhtiö on kaupparekisteritietojen mukaan Suomen ylivoimaisesti suosituin yhtiömuoto. Osakeyhtiölle ominainen piirre on, että osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön velvoitteista. Varojenjakosääntelyn tarve juontuu osakkeenomistajien rajoitetusta vastuusta yhtiötä kohtaan. OYL 13:1.3:n perusteella yhtiön varojenjakoa koskevat toimet voidaan saattaa tuomioistuimen arvioitavaksi tilanteessa, jossa on epäilys, että yhtiöstä Lue lisää…