Soita meille 010 841 9900 (8,35snt/puhelu + 16,69snt/min sis. alv 24%)

Mikä on perukirja ja mitä siitä olisi hyvä tietää?

Perunkirjoituksesta säädetään perintökaaren (myöhemmin PK) 20 luvussa. Perukirja on ensinnäkin luettelo vainajan varoista ja veloista. Siitä käy ilmi kaikki perilliset ja testamentinsaajat ja se toimii samalla veroilmoituksena. Perukirjaa varten tulee tehdä sukuselvitys, joka muodostuu virkatodistuksista. Virkatodistukset tulee hankkia joko väestörekisteristä tai seurakunnasta. Vainajasta ja muista ennen vainajaa kuolleista perillisistä tulee Lue lisää…

Mikä on ositus ja mitä siitä olisi hyvä tietää?

Ositus Avioliittolaki perustuu omaisuuden erillisyyden periaatteelle. Tämä tarkoittaa sitä, että se omaisuus mikä puolisoilla on avioliittoon mennessä, kuuluu avioliiton solmimisen jälkeenkin hänelle. Samalla tavoin avioliiton aikana saatu omaisuus kuuluu edelleen hänen omaisuuteensa. Ositusperuste voi syntyä joko avioeron tai puolison kuoleman johdosta. Avioero tilanteessa ositustahoina voivat olla puolisot tai entiset puolisot. Lue lisää…

Ennakkoperintö ja suosiolahja perinnönjaossa

Hyvin usein vanhemmat antavat lahjoja lapsilleen tai lapsenlapsilleen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ne lapsista, jotka eivät ole lahjoja saaneet jäisivät perintöä jaettaessa automaattisesti muita vähemmälle. Rintaperillisillä on käytännössä kaikissa tilanteissa oikeus vähimmilläänkin saada puolet siitä perinnöstä, joka olisi jäljellä, ellei lahjoja olisi annettu. Mikäli vanhemman kuoleman jälkeen ilmenee, Lue lisää…

Avopuolisoiden yhteistalouden purkaminen

Nyky-yhteiskunnassa on yhä yleisemmäksi muodostunut, että kaksi henkilöä asuu yhteisessä taloudessa ja hankkivat omaisuutta yhdessä, solmimatta kuitenkaan avioliittoa. Huhtikuuhun 2011 saakka avoparien omaisuuden jakaminen avoeron jälkeen oli lähtökohtaisesti avopuolisoiden keskinäisen sopimisen varassa. Ellei omaisuuden jakamisesta päästy sopimukseen yhteisomistuksia jouduttiin purkamaan eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain mukaisessa menettelyssä. Mikäli omaisuuden omistuksesta ei Lue lisää…